Home » 3 – Interim-management

3 – Interim-management

Ook voor een tijdelijke lijn- of staffunctie kan een beroep gedaan worden op 8Solutions.
8Solutions acteert, zoals in de missie benoemd, vanuit intrinsieke motivatie en beschouwd cliënten en bewoners als haar opdrachtgever. Hierdoor ervaren opdrachtgevers een hoge mate van betrokkenheid, dit in combinatie met de 8 beloftes maakt de interimmanager van 8Solutions uniek.

4 – Conceptontwikkeling