Home » 1 – Visie eten en drinken formuleren, implementeren en borgen

Visie eten en drinken formuleren, implementeren en borgen

Visie eten en drinken formuleren, implementeren en borgen.

Hoe formuleer je nu een visie op eten en drinken? Hoe stel je de bewoner of client hierin centraal? Hoe zorg je ervoor dat de visie richting en kaders aangeeft en ondersteunend is bij besluitvorming?

Samen met de betrokken teams aan een visie eten en drinken werken creëert  draagvlak en voorkomt dat deze onder in de la terecht komt. 8Solutions begeleidt dit proces en helpt organisaties de visie op eten en drinken zelf te formuleren

Implementeren

Na het formuleren komt implementeren.
Samen met teams de geformuleerde visie implementeren levert een mooie teamprestatie op. 8Solutions beschikt over methodes om deze implementatie tot een succes te maken.

Borgen

De visie meetbaar maken. Dit lijkt zo makkelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat je met name de zachte processen als gastvrijheid en beleving meetbaar maakt?
8Solutions kan helpen de visie eten en drinken te borgen. Wanneer kennis en expertise onvoldoende aanwezig is binnen de organisatie kunnen wij teams en medewerkers trainen op dit gebied. Wij ondersteunen waar en hoe de organisatie dit graag ziet.

2 – Training en opleiding